IT Management trainingen

Wij organiseren diverse trainingen op het gebied van IT management in samenwerking met onze partner op dit gebied. Wij bieden u trainingen in de volgende IT management methodieken:

ITIL Foundation versie 3

ITIL versie 3 bouwt verder op het succes van ITIL versie 2. In versie 3 worden het Service Strategieconcept en de Continue verbetering van dienstverlening geïntroduceerd. Ook wordt in deze versie verder ingegaan op het Serviceontwerp van deze dienstverlening. Daarnaast worden de operationele processen Service-transitie en Productie verder uitgediept. Met ander woorden: 5 aandachtsgebieden die een goede invulling geven voor de totale IT dienstverlening.Deze cursus brengt de deelnemer de elementaire principes bij van de beheermethode ITIL.

Deze versie van ITIL beschrijft de actuele inzichten binnen IT Service Management.De deelnemer wordt voorbereid op het examen ' ITIL® Foundation (ITV3F)'.

Meer info

Doelgroep
Professionals die bijdragen aan het beheer, de organisatie en de optimalisatie van de activiteiten van de processen in een IT serviceorganisatie.
De doelgroep bestaat uit operationele medewerkers, teamleiders, supervisors en managers die hun IT Service Management vaardigheden naar de nieuwste inzichten willen ontwikkelen.

 

ASL

ASL (Application Services Library) is als publiek domein hét procesraamwerk voor applicatiemanagement. ASL ondersteunt het opzetten van applicatiemanagementsysteem in een organisatie. De best practices van ASL helpen bovendien om dit efficiënt te doen.

Meer info

Met ASL kunnen bedrijven of afdelingen met een ICT-verantwoordelijkheid voor het bouwen en/of beheren van applicaties, snel en efficiënt beheerprocessen inrichten die zullen helpen bij het effectief opleveren en onderhouden van applicaties voor (interne) klanten.

De procesmatige aanpak maakt het mogelijk om de kwaliteit van de dienstverlening af te stemmen op de behoefte van de klant(en) en de mogelijkheden van de leverancier(s). Daarnaast zal de eigen interne organisatie effectiever acteren, waardoor de klanttevredenheid kan stijgen en de kosten voor het implementeren en beheren van applicaties kunnen afnemen.

ASL geeft richtlijnen voor het inrichten van processen, maar laat de inrichting van de beheerorganisatie vrij.

Doelgroep

U houdt zich bezig met het beheer, onderhoud en/of vernieuwing van applicaties of u bent, als leidinggevende, verantwoordelijk voor applicatiebeheer.

 

BISL

BiSL (Business Information Services Library) is als publiek domein standaard hét procesraamwerk voor informatiemanagement. BiSL ondersteunt bij het inrichten van informatiemanagement in een organisatie. De best practices van BiSL helpen bovendien om dit efficiënt te doen.

Meer info

Met BiSL kunnen bedrijven of afdelingen met een verantwoordelijkheid voor het organiseren van de informatievoorziening, het vertalen van bedrijfsprocessen in ICT-oplossingen, snel en efficiënt beheerprocessen inrichten. Deze processen zullen helpen bij het effectief organiseren en regisseren het IT-applicatielandschap en eventueel het IT-infrastructuurlandschap. 

De procesmatige aanpak maakt het mogelijk om de kwaliteit van de dienstverlening af te stemmen op de behoefte van de gebruikers en de mogelijkheden van de leverancier(s). Daarnaast zal de eigen interne organisatie effectiever acteren, waardoor de tevredenheid van gebruikers kan stijgen en de kosten voor het implementeren en beheren van IT kunnen afnemen.

BiSL geeft richtlijnen voor het inrichten van processen, maar laat de inrichting van de beheerorganisatie vrij.

Doelgroep

U houdt zich bezig met het inrichten en/of onderhouden van de behoefte rondom informatievoorziening en/of functioneel beheer of u bent, als leidinggevende, verantwoordelijk voor informatiemanagement en/of functioneel beheer.

 

Agile en iteratieve methoden

In traditionele projecten wordt éérst het beoogde resultaat vastgelegd en vervolgens ontwikkeld. Deze aanpak is gericht op het voorkomen van veranderingen of aanpassingen en het bouwen van een resultaat volgens de vooraf bedachte eisen. Deze starre ‘waterval’-benadering werkt vaak niet goed, omdat er in de praktijk erg veel veranderingen zijn. Te denken valt aan: de markt, wensen, mensen, risico’s en nieuwe mogelijkheden.

Agile en iteratieve, herhalende methoden richten zich op het snel ontwikkelen van resultaten via zeer actieve gebruikersparticipatie. Producten worden ontwikkeld in korte overzichtelijke perioden (timeboxes), die ”iteraties” genoemd worden. Hierdoor worden risico’s verminderd. Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zich zelf, waarin de noodzakelijke taken (planning, control, ontwerpen, bouwen, testen en documenteren) worden geïntegreerd.

Trainingsaanbod:

Agile Projectmanagement Foundation

Meer info

Een 3 daagse training voor projectmanagers die te maken hebben met Agile trajecten. In deze training zal worden ingegaan op de Agile principes en the Atern methodiek.

De training kan worden afgesloten met de Agile PM Foundation certificering van APMG Benelux.

 

Agile Projectmanagement Practitioner

Meer info

Een 2 daagse training voor projectmanagers die het Agile Projectmanagement Foundation certificaat hebben behaald en behoefte hebben aan een praktische verdieping op het gebied van Agile projectmanagement.

De training kan worden afgesloten met de Agile PM Practitioner certificering van APMG Benelux.

 

Agile Foundation - Team Experience

Meer info

Eendaagse introductie tot Agile principes en methodieken, bestemd voor teamleden, materiedeskundigen en andere belanghebbenden bij een Agile project.De training kan worden afgesloten met de Agile Foundation certificering van het Agile Consortium Benelux.

 

Agile Practitioner - Management Exp.

Meer info

Tweedaagse training, bestemd voor projectleiders en teamleden die ervaring hebben opgedaan met Agile. De training biedt gebruikers een stuk verdieping en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. 

De training kan worden afgesloten met de Agile Project Leader Practitioner certificering van het Agile Consortium Benelux.

 

Certified Scrum Master

Meer info

Tweedaagse training.

 

Certified Scrum Product Owner

Meer info

Tweedaagse training

 

RUP

Meer info

Maatwerk

 

Projectinschatting met Use Cases

Meer info

Behandelt het inschatten van project aan de hand van een use case model (beschrijving op hoofdlijnen) met behulp van de use case punten methode.

 
 

Informatie aanvragen
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op om te reageren op uw informatie aanvraag.