Projectmanagement trainingen

Wij organiseren diverse trainingen op het gebied van projectmanagement in samenwerking met onze partner op dit gebied. Wij bieden u trainingen in de volgende projectmanagement methodieken:

IPMA 

IPMA staat voor de Internationale Project Management Association. IPMA is opgericht in 1965. Het is een wereldwijd opererende ledenvereniging van professionele projectmanagers, waarbij competentiegerichte ontwikkeling centraal staat.

Meer info

Wij bieden diverse vormen van training en begeleiding op het gebied van IPMA projectmanagement. Wij maken hierbij intensief gebruik van onze e-compact en e-learning mogelijkheden.

Naast basistrainingen kunnen wij ook individuele certificeringbegeleiding voor IPMA C en B verzorgen. Verder bieden wij ondersteuning bij het aanvragen van de certificering, coaching en intervisie tijdens leer- en ontwikkelingstrajecten, ondersteuning bij het schrijven van projectrapporten en voorbereiding van het assessment interview.

Trainingsaanbod:

IPMA D - Certified Project Management Assistant. 

IPMA C - Certified Project Manager.

IPMA C - Certificeringbegeleiding. 

IPMA B - Certified Senior Project Manager.

 

PMI

Het Project Management Institute, Inc. (PMI) is in de USA de toonaangevende organisatie op het vlak van Project- en programmamanagement. De standaarden en publicaties komen tot stand door op basis van best practises van Project- en Programma Managers uit het wereldwijde netwerk van PMI. PMI heeft wereldwijd meer dan 400.000 gecertificeerde Project Managers. Er is een wereldwijd netwerk van meer dan 70 lokale verenigingen. In Nederland is PMI Chapter Netherlands actief.

Meer info

PMI Certificering

Er zijn 2 certificeringen:

CAPM® - Certified Associate in Project Management.

CAPM is een waardevol beginners certificaat voor projectmedewerkers. Het is ontworpen voor degenen die minder projectmanagement ervaring hebben. CAPM toont aan dat je de basiskennis, de terminologie en de processen voor effectief projectmanagement beheerst.

Om CAPM certificering aan te vragen moet je aan de volgende eisen voldoen:
Een diploma van het middelbaar onderwijs (high school of erkende gelijkwaardige opleiding).én Tenminste 1.500 uur ervaring óf 23 uur projectmanagement training.

PMP® - PMI's Project Management Professional. 

Een bachelor opleiding (of een erkende gelijkwaardige opleiding) én tenminste 3 jaar projectmanagement ervaring, met 4.500 uur leiding geven aan of het besturen van projecten én 35 uur projectmanagement training. 

óf 

Een diploma van het middelbaar onderwijs (high school of erkende gelijkwaardige opleiding) én tenminste 5 jaar projectmanagement ervaring, met 7.500 uur leiding geven aan of het besturen van projecten én 35 uur projectmanagement training. 

PMP certificatie is in de industrie het belangrijkste certificaat voor projectmanagers. Wereldwijd erkend en gevraagd toont PMP aan dat je ervaring, opleiding en competenties hebt om succesvol leiding te geven aan projecten.

Wij bieden de volgende trainingen aan:

PMP

• CAPM

 

PRINCE2

De ontwikkeling van de projectmanagementmethodiek PRINCE® (PRojects IN Controlled Environments) is in 1989 gestart door CCTA (the Central Computer and Telecommunications Agency) in Engeland. In 1996 is de methodiek verbeterd en uitgebouwd tot PRINCE2®.Hierna is de methode op basis van brede internationale praktijkervaring steeds verder verbeterd. De laatste versie is in 2009 uitgebracht.

Meer info

Kenmerken van PRINCE2®

PRINCE2® is een open methodiek; gebruikers kunnen zelf verbeteringen voorstellen. 

Internationaal; de methode wordt wereldwijd gebruikt 

De methodiek is Public Domain (zonder gebruikskosten), met internationaal gebruikte best-practice benaderingen 

Het is een generieke methode, geschikt voor alle bedrijfstakken en alle typen projecten 

PRINCE2® examinering en certificering is mogelijk. Wij nemen zelf examens af, ook op locatie. 

Wij bieden diverse vormen van training en begeleiding aan op het gebied van PRINCE2® voor verschillende doelgroepen, onder meer Management Oriëntaties, Foundation en Practitioner trainingen en begeleiding. De trainingen worden eventueel aangevuld met generieke technieken voor projectmanagement en/of vaardigheidstrainingen.

De trainingen zijn vaak onderdeel van een PRINCE2® implementatietraject, waarin Lagant ook ruime ervaring heeft. 

PRINCE2® trainingen worden ondersteund door een E-learning omgeving. Er is gelegenheid tot certificering door deel te nemen aan de PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner Examens.

Trainingsaanbod:

PRINCE2® training en certificering:

PRINCE2 Foundation. 

PRINCE2 Foundation Examen. 

PRINCE2 Practitioner. 

PRINCE2 Practitioner Examen. 

PRINCE2 Hercertificeringsprogramma. 

PRINCE2 Masterclass Opdrachtgeverschap. 

PRINCE2 Workshop Management Overview. 

PRINCE2 Workshop Projectbesturing.

 

Agile trainingen

Het Engelse woord “agile” staat voor wendbaar of lenig. Een Agile team verwacht veranderende wensen en eisen en speelt hier zo efficiënt mogelijk op in. Deze instelling is onmisbaar in een tijd met steeds verder geïntegreerde, complexere systemen en een steeds kortere time-to-market. Je kunt niet alles van te voren weten en plannen.

Een Agile team reageert continu op wijzigende omstandigheden. De planningshorizon is daarom ook beperkt en managers moeten andere technieken leren om 'in control' te blijven. 

Agile en iteratieve methoden

In traditionele projecten wordt éérst het beoogde resultaat vastgelegd en vervolgens ontwikkeld. Deze aanpak is gericht op het voorkomen van veranderingen of aanpassingen en het bouwen van een resultaat volgens de vooraf bedachte eisen. Deze starre ‘waterval’-benadering werkt vaak niet goed, omdat er in de praktijk erg veel veranderingen zijn. Te denken valt aan: de markt, wensen, mensen, risico’s en nieuwe mogelijkheden.

Agile en iteratieve, herhalende methoden richten zich op het snel ontwikkelen van resultaten via zeer actieve gebruikersparticipatie. Producten worden ontwikkeld in korte overzichtelijke perioden (timeboxes), die ”iteraties” genoemd worden. Hierdoor worden risico’s verminderd. Elke iteratie is als het ware een miniatuurproject op zich zelf, waarin de noodzakelijke taken (planning, control, ontwerpen, bouwen, testen en documenteren) worden geïntegreerd.

Trainingsaanbod:

Agile Projectmanagement Foundation

Meer info

 

Een 3 daagse training voor projectmanagers die te maken hebben met Agile trajecten. In deze training zal worden ingegaan op de Agile principes en the Atern methodiek.

De training kan worden afgesloten met de Agile PM Foundation certificering van APMG Benelux.

 

Agile Projectmanagement Practitioner

Meer info

Een 2 daagse training voor projectmanagers die het Agile Projectmanagement Foundation certificaat hebben behaald en behoefte hebben aan een praktische verdieping op het gebied van Agile projectmanagement.

De training kan worden afgesloten met de Agile PM Practitioner certificering van APMG Benelux.

 

Agile Foundation - Team Experience

Meer info

 

Eendaagse introductie tot Agile principes en methodieken, bestemd voor teamleden, materiedeskundigen en andere belanghebbenden bij een Agile project.De training kan worden afgesloten met de Agile Foundation certificering van het Agile Consortium Benelux.

 

Agile Practitioner - Management Exp.

Meer info

Tweedaagse training, bestemd voor projectleiders en teamleden die ervaring hebben opgedaan met Agile. De training biedt gebruikers een stuk verdieping en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. 

De training kan worden afgesloten met de Agile Project Leader Practitioner certificering van het Agile Consortium Benelux.

 

Certified Scrum Master

Meer info

Tweedaagse training.

 

Certified Scrum Product Owner

Meer info

Tweedaagse training

 

RUP

Meer info

Maatwerk

 

Projectinschatting met Use Cases

Meer info

Behandelt het inschatten van project aan de hand van een use case model (beschrijving op hoofdlijnen) met behulp van de use case punten methode.

 
 

Informatie aanvragen
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op om te reageren op uw informatie aanvraag.